இதற்கு எப்படித்தான் ரஜினிகாந்த் ஒப்புக்கொண்டாரோ! பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்! இதற்கு எப்படித்தான் ரஜினிகாந்த் ஒப்புக்கொண்டாரோ! பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்!