ரோட்டோர மர நிழலில் நின்று உணவு சாப்பிட்ட விஜயகாந்த்! | Vijayakanth Eating Food in Roadside! ரோட்டோர மர நிழலில் நின்று உணவு சாப்பிட்ட விஜயகாந்த்! | Vijayakanth Eating Food in Roadside!