ஜல்லிக்கட்டிற்கு எதிராக பேசிய கிரன் பேடியை அதே மேடையில் மூக்குடைத்த ஆர் ஜெ பாலாஜி - காணொளி 
ஜல்லிக்கட்டிற்கு எதிராக பேசிய கிரன் பேடியை அதே மேடையில் மூக்குடைத்த ஆர் ஜெ பாலாஜி - காணொளி