'தமிழர்கள் அழைத்தால் நானும் போராட வருகிறேன்..!' - மார்க்கண்டேய கட்ஜு பிரத்யேக பேட்டி #VikatanExclusive 
'தமிழர்கள் அழைத்தால் நானும் போராட வருகிறேன்..!' - மார்க்கண்டேய கட்ஜு பிரத்யேக பேட்டி #VikatanExclusive