கொளுத்தும் வெயிலில் A.T.M கியூவில் நின்ற ‘தல’அஜீத்! | THALA AJITH AGAIN PROVED IS A GEM OF A PERSON! கொளுத்தும் வெயிலில் A.T.M கியூவில் நின்ற ‘தல’அஜீத்! | THALA AJITH AGAIN PROVED IS A GEM OF A PERSON!