இதைகேட்டபின்பு சசிகலா நாக்கை புடுங்கிட்டு சாகலாம். அம்மாவின் உண்மை தொண்டனின் பேச்சு இதைகேட்டபின்பு சசிகலா நாக்கை புடுங்கிட்டு சாகலாம். அம்மாவின் உண்மை தொண்டனின் பேச்சு