ஒரு லட்சம் பேரை தாண்டியது மெரீனாவில் கூட்டம் - அதி தீவிரமடைகிறது போராட்டம்வெறும் 3000 பேருடன் ஆரம்பித்த மெரீனா போராட்டம் தற்போது ஒரு லட்சம் பெற கடந்து ஓடி கொண்டிருக்கிறது.

கூட்டம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நேரலை ஒளிபரப்பு செய்யும் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி சேனல்களின் எண்ணிக்கையும் அதிரித்து வருகிறது.

Read more click hear