உன் வீழ்ச்சிதான் எங்களின் மகிழ்ச்சி ! சசிகலாவை தாறுமாறாக விலாசும் சவுதி அரேபிய தமிழன் உன் வீழ்ச்சிதான் எங்களின் மகிழ்ச்சி ! சசிகலாவை தாறுமாறாக விலாசும் சவுதி அரேபிய தமிழன்