சின்னம்மாவை சும்மா ரவுண்டு கட்டி வெளுத்து வாங்கிய டி.ஆர்.ராஜேந்திரன்| T.R Rajendran Against Sasikala 
சின்னம்மாவை சும்மா ரவுண்டு கட்டி வெளுத்து வாங்கிய டி.ஆர்.ராஜேந்திரன்| T.R Rajendran Against Sasikala