நியூயார்க்கில் பட்டப்பகலில் கொள்ளை : சிசிடிவிப் படம் | Man stole 86 pound of gold worth $1.6 Millinon in 20 Second 
நியூயார்க்கில் பட்டப்பகலில் கொள்ளை : சிசிடிவிப் படம் | Man stole 86 pound of gold worth $1.6 Millinon in 20 Second