ரத்தத்தால் லவ் யூ சொன்ன ரசிகை: அப்படியே ஷாக் ஆன நடிகர்!|Kalidas Jayaram gets the shock of his life! 
ரத்தத்தால் லவ் யூ சொன்ன ரசிகை: அப்படியே ஷாக் ஆன நடிகர்!|Kalidas Jayaram gets the shock of his life!