ரத்தத்தால் காதல் கடிதம் எழுதிய ரசிகை – ஷாக் ஆன நடிகர் | Kaalidas shocked by his fan! 
ரத்தத்தால் காதல் கடிதம் எழுதிய ரசிகை – ஷாக் ஆன நடிகர் | Kaalidas shocked by his fan!