முன்னாள் முதலவர் ஜெயலலிதா வேடத்தில் நடிக்க விரும்பும் நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் | I would Like to act as Jayalalitha in movie – Ramya Krishanan 
முன்னாள் முதலவர் ஜெயலலிதா வேடத்தில் நடிக்க விரும்பும் நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் | I would Like to act as Jayalalitha in movie – Ramya Krishanan