ஜெயலலிதா ஆவி உக்கிரமாக உள்ளது நிச்சயம் பழி வாங்கும் - பழனி ஜோதிடர் - மிகவும் பீதியில் சசிகலா 
ஜெயலலிதா ஆவி உக்கிரமாக உள்ளது நிச்சயம் பழி வாங்கும் - பழனி ஜோதிடர் - மிகவும் பீதியில் சசிகலா