மக்களுக்காக நான் - இல்லை , மக்குகளுக்காக நான் - ஜெயலலிதாவை கிண்டல் செய்த அன்புமணி ராமதாஸ்
மக்களுக்காக நான் - இல்லை , மக்குகளுக்காக நான் - ஜெயலலிதாவை கிண்டல் செய்த அன்புமணி ராமதாஸ்