யாரு பார்த்த வேலை இது? அஜித் ரசிகர்கள் கொந்தளிப்பு…ரசிகர்களுக்குள் மோதல்! 
யாரு பார்த்த வேலை இது? அஜித் ரசிகர்கள் கொந்தளிப்பு…ரசிகர்களுக்குள் மோதல்!