நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொண்ட கருணாநிதி - ஜெ., | ஜெயலலிதா டைரி குறிப்புகள்! - 36 | After 17 years, they come face to face 
நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொண்ட கருணாநிதி - ஜெ., | ஜெயலலிதா டைரி குறிப்புகள்! - 36 | After 17 years, they come face to face