மனைவியின் பாதம் கணவனின் தலைவிதியை சொல்லும் | Manaiviyin paathathai vaithu kanavanin thalaivithiyai kanippathu yeppadi 
மனைவியின் பாதம் கணவனின் தலைவிதியை சொல்லும் | Manaiviyin paathathai vaithu kanavanin thalaivithiyai kanippathu yeppadi