மாணவர்கள் மீதான துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம்; சுயாதீன விசாரணைக்கு ஜனாதிபதி பணிப்பு | Jaffna univertisy student killed police 
மாணவர்கள் மீதான துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம்; சுயாதீன விசாரணைக்கு ஜனாதிபதி பணிப்பு | Jaffna univertisy student killed police