சிம்புவுக்காக அதை செய்தேன் - தமன்னா ஓப்பன் டாக்! | It’s Only for Simbu Tamanna Open talk 
சிம்புவுக்காக அதை செய்தேன் - தமன்னா ஓப்பன் டாக்! | It’s Only for Simbu Tamanna Open talk